Key Business

E-Allocation and posting

90% van uw geautomatiseerde aflettering

VEREENVOUDIG UW KLANTENaflettering

  • Afputtingsoftware

  • Automatiseer tot 90% van uw aflettering

  • Genereer uw boekhoudkundige gegevens

  • Veilig en beheer door volledige traceerbaarheid

  • Verminder uw afpuntingstijd

AUTOMATISEER UW AFLETTERING EN AFPUNTING

Aflettering van uw kanten en leveranciers rekenen

Genereert automatisch uw boekhoudgegevens

Vereenvoudigt de integratie met uw boekhoudsoftware

Decodeer en invoer uw bankuitreksels

Beveilig en controleer al uw afpuntingen

GENEREREN VAN UW BOEKHOUDING

Met gemaak

Met de afpuntingsoftware van uw klantenbetalingen kunt u:

– Decodeer en integreer bankuitreksels

– Invoer de bewegingen voor uw boekhoudingsoftware

– Afletteren en afpunten

– Vereenvoudig de integratie met uw boekhoudsoftware dankzij het output-interfacebestand

 

De automatische Afletterin van de E-accounting en postingsoftware is een waarborg voor veiligheid en betrouwbaarheid. Alle kosten en alle afstemmingsresultaten worden uitgevoerd op basis van vooraf gedefinieerde regels, waardoor een totale en optimale controle over deze automatisering wordt gegarandeerd.

U wenst:

Meer op onze oplossingen leren